Monday, January 14, 2013

Kivy, (že by) skutočný multiplatformový framework?


Kivy je open source knižnica nástrojov pre platformne nezávislé (MacOSX, Linux, Windows, Android, iOS), „multy-touch“, GUI aplikácie.

Programovací jazyk – python

GUI interface – OpenGL

zdroj: http://kivy.org/


Ukážka jednoduchej aplikácie (okno s jedným tlačítkom):

(main.py)
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
import kivy
kivy.require('1.0.6')
 
from kivy.uix.boxlayout import BoxLayout
from kivy.app import App
from kivy.uix.button import Button
 
class Controller2(BoxLayout):
 
  def __init__(self, **kwargs):
    super(Controller2, self).__init__(**kwargs)
 
    self.padding = 20
 
    button = Button(text='button')
    self.add_widget(button)
 
class Controller2App(App):
  def build(self):
    return Controller2()
 
if __name__ == '__main__':
  Controller2App().run()


Ten istý príklad s použitím "kivy language". Konfiguračný súbor (*.kv), popisujúci užívateľské rozhranie a interakcie umožňuje oddeliť zdrojový kód od kódu určujúceho vzhľad UI.

(main.py)
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
import kivy
kivy.require('1.0.6')
 
from kivy.uix.boxlayout import BoxLayout
from kivy.app import App
from kivy.lang import Builder
 
class Controller(BoxLayout):
  pass
 
class ControllerApp(App):
  def build(self):
    return Controller()
 
if __name__ == '__main__':
  ControllerApp().run()

(controller.kv)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
#:kivy 1.0
 
<Controller>:
 
  BoxLayout:
    padding: 20
 
    Button:
      text: 'button'


Print screen jednoduchej app. na rôznych platformách t.j. jeden zdrojový kód (viď. nižšie) interpretovaný pod troma platformami (OS X nebol k dispozícii :-)

Linux Debian - GNOME 3:

Windows 7:

 Android 4.0:

Jednotný zdrojový kód ukážkovej aplikácie interpretovaný vo všetkých platfomách:

(main.py)
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
import kivy
kivy.require('1.0.5')
from kivy.uix.gridlayout import GridLayout
from kivy.app import App
from kivy.uix.button import Button
from kivy.uix.textinput import TextInput
from kivy.uix.label import Label
from kivy.uix.image import Image
class MyClass(GridLayout):
  def __init__(self):
    super(MyClass, self).__init__()
    def my_callback(self, obj):
      print 'My button <%s> state is <%s>' % (self, obj)
      textOutput.text = textInput.text
    self.cols = 2
    self.padding = 200
    self.spacing = 10
 
    self.row_force_default = True
    self.row_default_height = 40
    wimg = Image(
      source='Logo.png',
      size_hint_x=None,
      width=200
      )
    textOutput1 = Label(
      size_hint_x=None,
      width=100
      )   
    textInput = TextInput(
      multiline=False,
      size_hint_x=None,
      width=200
      )
    button = Button(
      text='Push',
      size_hint_x=None,
      width=100
      )
    textOutput = Label(
      size_hint_x=None,
      width=200
      )   
    button.bind(state = my_callback)
    self.add_widget(wimg)
    self.add_widget(textOutput1)
    self.add_widget(textInput)
    self.add_widget(button)
    self.add_widget(textOutput)
 
class MyClassApp(App):
  def build(self):
    return MyClass()
if __name__ == '__main__':
  MyClassApp().run()

Výhody:
 • open source
 • skutočne jednotný kód pre všetky podporované platformy
 • jednoduchá tvorba GUI rozhrania
 • jednotný vzhľad GUI na všetkých platformách (dá sa považovať aj za nevýhodu, tak ako u JAVA app.)
 • podpora periférií mob. zariadení (multy-touch, kamera, telefón,... )
 • dobra dokumentácia (400 stranové pdf) a aktívna komunita

Nevýhody:
 • vyžaduje OpenGL od verzie 2.0 napriek tomu že táto verzia je vonku už od 2004, mnohé PC s OS Win XP majú GPU, ktorých ovládače ešte stále nepodporujú OpenGL 2.0 a už s najväčšou pravdepodobnosťou ani nebudú podporovať
 • jednotný vzhľad GUI, ktorý je silne orientovaný na mob. aplikácie (čierno – čierny šat aplikácie)
 • minimálna veľkosť aplikácie po nainštalovaní na OS Android mala 20MB (predpokladám že veľkosť app. lineárne nenarastá so zložitosťou samotnej app., ale aj tak je to dosť).

Záver:
Zaujímavý nástroj pre rýchlu a jednoduchú tvorbu GUI multiplatformových aplikácii, ktorý ale asi potrebuje ešte trošku vyzrieť a to nie len po komunitnej stránke.

1 comment: